Documentatie

BKO | Verkiezingsspecial 2014

Tenzij u de afgelopen weken en maanden zorgvuldig alle contact met de buitenwereld vermeden heeft, weet u dat er op 25 mei belangrijke verkiezingen plaatsvinden. De Europese, federale en deelstatelijke verkiezingen samen op één dag. Het belang van die verkiezingen voor de toekomst van Brussel kan nauwelijks overschat worden. BKO geeft geen stemadvies. Wel willen we graag dat u goed geïnformeerd naar het stembureau gaat. Vandaar deze verkiezingsspecial waarin we een overzicht geven van wat de verschillende partijen (in alfabetische volgorde) te zeggen hebben en beloven over cultuur en/in Brussel. Onderaan deze verkiezingsspecial geven we nog een (niet volledig) overzicht van een aantalinteressante artikels en reportages over de verkiezingen in Brussel. Cultuur & Brussel in de partijprogramma's 2014

B.U.B., Belgische Unie - Union Belge. Meer info >>>

CD&V, de Nederlandstalige Christen-Democraten. Meer info >>>

CDH, de Franstalige Christen-Democraten. Meer info >>>

Ecolo, de Franstalige groenen. Meer info >>>

FDF, de Fédéralistes Démocrates Francophones. Meer info >>>

Groen, de Nederlandstalige groenen. Meer info >>>

MR, de Franstalige liberalen. Meer info >>>

N-VA, de Vlaams-Nationalisten. Meer info >>>

Open VLD, de Nederlandstalige liberalen. Meer info >>>

Parti PirateMeer info >>>

PiratenpartijMeer info >>>

PP, de Parti Populaire. Meer info >>>

PROBRUXSELMeer info >>>

PS, de Franstalige socialisten. Meer info >>>

PTB-GO, Parti du Travail de Belgique. Meer info >>>

PVDA, de Partij van de Arbeid. Meer info >>>

sp.a, de Nederlandstalige socialisten. Meer info >>> Had u dit al gezien?

België: korte structuur Weet u hoeveel vertegenwoordigers in het Europese Parlement u mag afvaardigen? Hoe het Brussels Parlement is samengesteld? Waarom Nederlandstaligen in Brussel vier keer stemmen en Franstaligen slechts drie keer? Om een duidelijk beeld te hebben van dat institutionele kluwen, heeft de FOD Binnenlandse zaken een helder overzicht gemaakt. U kan het hier bekijken >>> Ik kies voor kunst 'Ik kies voor kunst' is een sensibiliseringsactie van de brede culturele sector. Boeken in de bibliotheek,  standbeelden in het straatbeeld, de strip die je leest in bed of de film in de bioscoop:  ze  bestaan slechts omdat mensen kiezen voor kunst. Daarom roepen we jullie massaal op om te kiezen voor kunst. Want kunst is overal. Voor iedereen. Meer info >>> deBuren & VTi | Onder vier ogen. 15 video's van ontmoetingen tussen politici en kunstenaars. In de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei zetten VTi en deBuren vijftien ontmoetingen op tussen politici en kunstenaars om elkaars werk, inspiratie en wijsheden te verkennen. VTi en deBuren zijn begaan zijn met de tanende belangstelling voor kunst en cultuur in het politieke domein. Aimer c’est connaître. Daarom een persoonlijke kennismaking als meest vruchtbare basis voor inzicht en enthousiasme. Onder 4 Ogen draait om deze ontmoetingen – in het atelier, na een repetitie of op café. Een uitnodiging om naar elkaar te luisteren in een tijd waarin vooral veel wordt gepraat. De filmpjes kan je hier bekijken >>> VTi | Courant 109: Kunst en politiek Deze editie van Courant brengt veel van dat denken over kunst en politiek bij elkaar. Met bijdragen van Pascal GielenDries Douibi en Kate McIntoshRachida LamrabetChristophe van Gerrewey,Guy Cassiers en Ivo van HoveErwin Jans in gesprek met Benjamin Barber, en Nikol Wellens. Uit al dit materiaal komt een redelijk unisono verhaal naar voor. Cultuur is niet zomaar een sector of beleidsdomein naast alle andere. Integendeel, cultuur is het fundament waarop ook andere domeinen (zoals bijvoorbeeld economie of politiek) gebouwd zijn. Cultuur zorgt voor samenhang, betekenis en gedeelde referentiekaders. Kunst is dan de stem die kritisch kijkt naar die gedeelde verhalen en die ook ter discussie stelt. Meer info >>> In de pers...

AB, KVS & De Standaard | Cultuurdebat: Kan politiek de cultuur redden? | Verslag Op woensdag 23 april 2014 organiseerden AB, KVS en De Standaard het grote Cultuurdebat rond de centrale vraag 'Kan politiek de cultuur redden?'. De Standaard maakte een uitgebreid verslag van het debat. De inleidende speeches van Dirk De Clippeleir (Directeur AB) en Jan Goossens (Artistieke leiding KVS) kan je ook op deze pagina downloaden. Meer info >>> Brusselnieuws.be | De Stem In de aanloop naar de verkiezingen laat brusselnieuws.be een reeks stemmen uit het brede middenveld aan het woord. Wat ging goed en wat moet beter in de sector die zij kennen als hun broekzak? Dirk De Clippeleir (Directeur AB) en Myriam Stoffen (Directrice Zinneke Parade) lieten hun stem al horen. Dirk De Clippeleir: 'Versnippering cultuurbeleid is problematisch'. Lees hier >>> Myriam Stoffen: 'Meer ruimte voor cultureel experiment'. Lees hier >>> L'Echo | Dossier: 'Bruxelles, labo culturel de l'Europe' In de weekendkrant van 26 april heeft L'Echo een uitgebreid dossier samengesteld over delaboratoriumfunctie van Brussel. Naast een lang artikel (waar BKO/RAB en onze leden aan bod komen), is er ook een dubbelgesprek met Jan Goossens en Bernard Foccroule en worden er tien voorstellen gedaan voor een culturele visie voor Brussel. Lees het volledige dossier hier >>> L'Echo | 'La ministre, ses tweets et son bilan' & 'Fadila Laanan défend son bilan' In het artikel 'La ministre, ses tweets et son bilan' komen een aantal vertegenwoordigers van Brusselse en Waalse culturele organisaties aan het woord over de beleidsperiode 2004-2014 van minister Fadila Laanan. Laanan verdedigt haar beleid in een interview met journalist Xavier Flament. De minister heeft het o.a. over de regionalisering van Cultuur, het samenwerkingsakkoord met de Vlaamse Gemeenschap, het kunstenaarsstatuut,... Het artikel vind je hier >>> Het interview met Fadila Laanan kan je hier bekijken >>> RTBF | Hoe gaat het in Brussel en Wallonië?' Elke week, tot de verkiezingen, geeft Wetstraatwatcher en chef van de dienst politiek bij de RTBF-nieuwsredactie, Johanne Montay een analyse van de Franstalige politieke toestand, in het Nederlands. De eerste aflevering (2 mei) kan je hier bekijken >>> De tweede aflevering (9 mei) kan je hier bekijken >>> De VRT doet hetzelfde. In 'Quoi de neuf en Flandre' becommentarieert politiek journalist Yvan De Vadder de politieke actualiteit in Vlaanderen, in het Frans. Die gesprekken kan je hier bekijken >>>

Beleid