Sector

Nieuws

Covid-19 en de Brusselse cultuursector

Op vrijdag 13 maart 2020 vanaf middernacht gingen een aantal drastische maatregelen in om de verspreiding van COVID-19, het zogenaamde coronavirus, tegen te gaan. Op 17 en 27 maart werden deze maatregelen verscherpt en verlengd - voorlopig zeker tot 18 april. RAB/BKO verzamelt hier nuttige artikelen en documenten om een overzicht te bieden op de ontwikkeling van de situatie en de gevolgen hiervan voor de culturele sector.
Artistieke & culturele sector
Documentatie

FWB | Objectif plumes, het nieuwe portaal gewijd aan de Franstalige Belgische literatuur

Objectif plume, op 4 maart ingehuldigd ter gelegenheid van de opening van de Foire du livre, beschouwt zich als een echte revolutie binnen de literaire sector. Vanaf nu zullen literatuurliefhebbers gemakkelijk toegang hebben tot inhoudsverwijzingen naar romans, essays, strips, kinderliteratuur, poëzie en kortverhalen van Waalse en Brusselse auteurs.
Artistieke & culturele sector Communicatie Publiekswerking
Volgende